முக்கிய செய்திகள்

எங்களுக்கு ஆதரவாக கையெழுத்திட்ட எம்எல்ஏக்களின் பட்டியலை அஜித் பவார் ஆளுநரிடம் சமர்ப்பித்திருக்க வேண்டும் என சந்தேகிக்கிறேன்- சரத்பவார்

November 23, 2019
Top