முக்கிய செய்திகள்

இன்றைய (07.06.2019 ) தங்கத்தின் விலை

June 7, 2019

சென்னையில் இன்று (07.06.2019 ) 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 10 ரூபாய் குறைந்து 3 ,112 ரூபாயாகவும், சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து 24 ,896 ரூபாயாகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.24 காரட் சுத்தத் தங்கம் ஒரு கிராம் 3 ,268 ரூபாய் எனவும், 8 கிராம் 26 ,144 ரூபாய் எனவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Top